Aktualności

/Aktualności

Czerwiec 2016

Maj 2016

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kurzętniku

Dnia 28. maja 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kurzętniku. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Wojciech Dereszewski podziękował ustępującym prezesom OSP. Podziękowania otrzymali prezes OSP Wielkie Bałówki Leonard Lendziński oraz prezes OSP Nielbark Remigiusz Kamiński.

Edukacja przez szachy w szkole

Szkoły Gminy Kurzętnik przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego o nazwie ,,Edukacja przez szachy w szkole”. Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie jest poprawa wyników nauczania wszystkich pozostałych przedmiotów szkolnych oraz rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. W ramach tego projektu nauczyciele naszych szkół ukończyli kurs, który odbywał się w dniach 9- 28 kwietnia 2016 r. i wzięło w nim udział 27 uczestników Nauczyciele otrzymali certyfikat kursu z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, umożliwiający prowadzenie zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. […]

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Kwiecień 2016

Styczeń 2016

Grudzień 2015

Podsumowanie roku 2015 w Gminie Kurzętnik

Sesja Budżetowa

W dniu wczorajszym odbyła się Sesja Rady Gminy Kurzętnik, w trakcie której radni uchwalili budżet Gminy Kurzętnik na rok 2016 . Dochody budżetu zaplanowano  w wysokości 32 611 828, 46 zł . Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczy 5 748 607, 38 zł. Wiele przedsięwzięć będzie realizowanych w ramach funduszy sołeckich, które z powodzeniem funkcjonują od kilku lat w Gminie Kurzętnik. Na ten cel wyodrębniono w budżecie Gminy kwotę 373 058, 74 zł . […]

Listopad 2015

Gmina Kurzętnik Liderem Przedsiębiorczości 2015

Podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jaki odbył się w dniach 5-6 listopada w Łodzi, Gmina Kurzętnik otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Nagrodę w postaci statuetki odebrał wójt gminy Wojciech Dereszewski. Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania. Laureatami mogą zostać samorządy, instytucje i firmy, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej i pozyskują fundusze unijne na inwestycje, a następnie sprawnie je realizują nie zapominające o potrzebach swoich mieszkańców. […]

Październik 2015

Trzecia Debata Parlamentarna w TVP Olsztyn

Dnia 12 października miała miejsce trzecia debata parlamentarna w której pojawili się kandydaci do sejmu z okręgu elbląskiego. Podczas spotkania kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące gospodarki oraz administracji publicznej. […]