W dniu wczorajszym odbyła się Sesja Rady Gminy Kurzętnik, w trakcie której radni uchwalili budżet Gminy Kurzętnik na rok 2016 . Dochody budżetu zaplanowano  w wysokości 32 611 828, 46 zł . Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczy 5 748 607, 38 zł. Wiele przedsięwzięć będzie realizowanych w ramach funduszy sołeckich, które z powodzeniem funkcjonują od kilku lat w Gminie Kurzętnik. Na ten cel wyodrębniono w budżecie Gminy kwotę 373 058, 74 zł . Większość środków mieszkańcy wsi zdecydowali przeznaczyć na poprawę infrastruktury drogowej. W trakcie roku budżet gminy z pewnością ulegnie zwiększeniu, bowiem gmina będzie apelować o środki do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020 , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 o raz do programów krajowych .