W dniach 20-21 września w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbyło się Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus. To wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw wyzwaniom współczesności, skierowana do samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów i firm oferujących inteligentne usługi i produkty.

To dwudniowa konferencja, składająca się z jedenastu bloków tematycznych, skupiających w sobie największe wyzwania, stojące przed współczesnymi samorządami.

Są nimi: spójność, społeczeństwo, edukacja, zarządzanie, bezpieczeństwo i ekologia. Podczas konferencji wystąpiłem w bloku tematycznym Nowoczesna Edukacja, gdzie prezentowałem rozwiązania proedukacyjne oraz przedsięwzięcia społeczno-oświatowe na terenie Gminy.