18 października 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się III Kongres Energetyczny zorganizowany przez Gminę Kurzętnik. Dyskusję otworzył i poprowadził pan Tomasz Zubilewicz, popularny prezenter. Podczas konferencji wystąpiło wiele ważnych osobistości, przedstawiciele świata nauki i biznesu, m.in. Pan Andrzej Koniecko- Prezes Zarządu Warmińsko- Mazurskiej Agencji Energetycznej, Pan Tomasz Koprowiak- Doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie, Patryk Młynarczyk – Pełnomocnik Zarządu LEDEOS i wielu innych.

Poruszono tematy Ogólnopolskiego Programu Wymiany Oświelenia dla edukacji, jakości oświetlenia w technologii LED, wpływ otoczenia na proces nauki i rozwoju dzieci, a także możliwości finansowania działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.
Wójt Gminy Wojciech Dereszewski przedstawił w swoim wystąpieniu działania kurzętnickiej gminy, które wpłynęły na poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz w zakresie oświetlenia ulicznego, a także plany na przyszłość w zakresie dążenia do Gminy Samowystarczanej Energetycznie.
Podreślono wspólne przedsięwzięcia realizowane na obszarze gminy, które zostały zrealizowane wyłącznie dzięki wparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.