W dniu 7 października 2016 roku odbyło się uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej w Tereszewie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. św. Antoniego z Padwy w Tereszewie, po wygłoszonej Homilii odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru przyniesionego przez delegację rodziców następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na teren szkoły. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: pan Bartosz Sowier reprezentujący Rzecznika Praw Dziecka, pan Robert Szewczyk reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pan Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski, pan Wojciech Dereszewski Wójt Gminy Kurzętnik.

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z Gminy Kurzętnik: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Zespołu Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i lokalna społeczność. Na uroczystości wręczony został ORDER SERCA MATKOM WSI odznaczona została pani Anna Templin – długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców. Po wręczonym odznaczeniu głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz zaproszeni goście. Po występach artystycznych uczniów nastąpiło odsłonięcie monumentu upamiętniającego uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Tereszewie Imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.