W dniach 21-22 listopada 2016 r., uczestniczę w organizowanej przez Ambasadę RP w Kopenhadze dwudniowej wizycie studyjnej w Danii poświęconej rozwijaniu i wdrażaniu zielonych technologii. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie bogatych doświadczeń duńskich przy projektach na poziomie lokalnym, w tym zapoznanie się z najlepszymi praktykami oraz uzyskanie wiedzy pozwalającej na przeniesienie duńskich doświadczeń na grunt polski.

Mam nadzieję, że wizyta przyczyni się do rozwoju współpracy polsko-duńskiej i nawiązania kontaktów gospodarczych.