IMG_6940„Całe nasze życie to działania i pasje”/Herodot/

 

Urodziłem się 14 lipca 1973 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Od dzieciństwa jestem związany z Gminą Kurzętnik, w której wychowywałem się, zdobywałem wiedzę i doświadczenie oraz zakładałem własną rodzinę. Mieszkam w Krzemieniewie z żoną Kamillą, dwiema córkami: Malwiną i Agatą oraz synem Franciszkiem.
Ukończyłem Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z tytułem magister inżynier. Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje, ukończyłem studia podyplomowe Agro Unia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro i Akademii Liderów Samorządowych. Przez osiem lat pracowałem zawodowo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. 12 lat sprawowałem mandat radnego w Gminie Kurzętnik, przez pięć lat pełniłem funkcję sołtysa mojej rodzinnej wsi. Od lat udzielam się społecznie na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik. Zawsze starałem się, aby moja społecznikowska pasja połączona z wiedzą na temat wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przynosiła naszej gminie i mieszkańcom wymierne i oczekiwane efekty. 10.grudnia 2010 roku zostałem Wójtem Gminy Kurzętnik. Jestem współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska” i członkiem Stowarzyszenia Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jestem wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie zasiadam we władzach Gminnego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jestem honorowym dawcą krwi.

Angażuję się zarówno w aktywne działanie zawodowe, jak i w pasje, które stymulują rozwój i poszerzają horyzonty poznawcze. Moją pasją jest sport, staram się każdą wolną chwilę poświęcać bieganiu. Trenuję dwa, trzy razy w tygodniu. Wówczas najbardziej się relaksuję. Pomimo fizycznego zmęczenia, mój umysł odpoczywa. Jestem przekonany, że sport jednoczy, czyni lepszym, pozwala przezwyciężyć własne słabości.

Jestem autorem książki „Razem budujemy przyszłość. Gmina Kurzętnik 10 lat w Unii Europejskiej”. Współtworzę publikacje naukowe z zakresu przedsiębiorczości, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich.

 

NARODY I ODZNACZENIA:

  • laureat prestiżowego ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2013”;
  • uhonorowany medalem „ Zasłużony dla Rolnictwa”- 2008r. ;
  • otrzymał Brązową Odznakę za Zasługi dla Sportu- 2013r.;
  • odznaczony medalem „Zasłużony dla Wędkarstwa”- 2013r.;
  • wyróżniony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa- 2012r.;
  • otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę- 2011r.;
  • odznaczony „Złotą Koniczynką”;
  • uhonorowany odznaką Zasłużony Honorowy dawca Krwi.
  • uhonorowany Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
  • laureat konkursu Eko-Lider Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 r. w kategorii wójt