Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony…

Te słowa nieznanego autora odzwierciedlają mój pogląd na współczesną edukację: profesjonalna kadra, warunki sprzyjające efektywnemu przekazywaniu wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju dzieci i młodzieży. To priorytety, które są czynnikiem organizującym moje poczynania na gruncie edukacji.

Dla mnie jako wójta niezmiernie istotne jest, aby młodzi mieszkańcy gminy mieli szansę integralnego rozwoju osobowości oraz pasji w takim stopniu, by w przyszłości stali się cenionymi, wykwalifikowanymi pracownikami.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, podczas mojej czteroletniej kadencji nastąpiło szereg zmian mających na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

  • Rozbudowa Zespołu Szkół w Marzęcicach, powstało dziewięć nowych sal lekcyjnych i sanitariaty,
  • termomodernizacja budynków szkolnych wraz z termomodernizacją systemu centralnego ogrzewania, wymiana na ekologiczne, niskoemisyjne,
  • budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Kurzętniku,
  • umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej- punkty przedszkolne,
  • rozbudowa oferty edukacyjnej o dodatkowe języki, zajęcia profilaktyczne,

elementy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe,

  • realizacja wielu projektów edukacyjnych, między innymi: „Szkoła współpracy”, „Szkoła dla rodziców”, Jangster, „Cyfrowa Szkoła”, „Wf z klasą”, „Ćwiczyć każdy może”, „Młodzi dla wolności”,
  • budowa lapidarium skalnego przy Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ogrodu botanicznego przy Zespole Szkół w Marzęcicach.