Słowo jest tylko cieniem czynu. Podziwiać należy czyny, a nie słowa.

Myśl Demokryta inspiruje mnie do działania na rzecz gminy i jej mieszkańców. Dążę do podwyższenia standardu życia mieszkańców, lepszej sytuacji socjalnej, większego bezpieczeństwa publicznego.

  • WYKONANO 56 KM DRÓG ASFALTOWYCH I Z KOSTKI BRUKOWEJ
  • WYKONANO OŚWIETLENIE ULICZNE W BRZOZIU LUBAWSKIM, KURZĘTNIKU, MARZĘCICACH, SZAFARNI
  • WYBUDOWANO 14.000 MB. CHODNIKÓW
  • UTWORZONO PARK PRZEMYSŁOWY NIELBARK NA KTÓRYM DZIAŁALNOŚĆ PROWADZĄ: LUTTGENS SP. Z O.O. SP. K., CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, LIBRO; ŁĄCZNIE ZATRUDNIAJĄ PONAD 300 PRACOWNIKÓW
  • INTERNET SZEROKOPASMOWY W KURZĘTNIKU I NIELBARKU (100 MB/S)
  • KANALIZACJA SANITARNA W MARZĘCICACH, NIELBARKU, LIPOWCU I BRZOZIU LUBAWSKIM
  • POZYSKIWANIE NOWYCH TERENÓW POD INWESTYCJE I UZBRAJANIE
  • ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWE KURZĘTNIK – NIELBARK, ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA W KURZĘTNIKU
  • DARMOWA STREFA WI-FI W KURZĘTNIKU