Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie wszystko

słowa legendarnego trenera futbolu amerykańskiego mobilizują mnie do aktywnego działania na arenie lokalnej i pozalokalnej.

Dzięki zróżnicowanemu, pełnemu wielorakich predyspozycji kapitałowi ludzkiemu można decydować o dynamicznym rozwoju gminy, budować jej przyjazny wizerunek. Człowiek jest jedną z najbardziej prorozwojowych lokat. Entuzjazm i energia działania zmienia ludzi w pełnych zaangażowania oraz inicjatywności liderów lokalnych społeczności. Ludzie mają bezpośredni wpływ na rozwój gminy. Im bardziej aktywni są mieszkańcy, tym szybszy, dynamiczniejszy rozwój samorządu. Pobudzaniu ekspansywności na terenie naszej gminy służą lokalne organizacje oraz podejmowane przez nie prymaty:

  • Gminne Centrum Kultury, w którym funkcjonują zespoły wokalne „Anibabki”, „Kurczaczki”, Klub Rękodzielniczy „Pętelka”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  • działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który między innymi realizuje projekty i programy skierowane do bogatego potencjału publicznego,
  • przedsięwzięcia, które wpisują się w rozwój społeczno- kulturalny gminy: Dni gminy Kurzętnik, Dożynki Gminne, Misterium męki Pańskiej, Western Piknik Country, Międzywojewódzki Przegląd zespołów Ludowych-„ Spotkanie z Folklorem”, festiwal Makaronów,
  • szesnaście Kół Gospodyń Wiejskich,
  • dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • organizacje i grupy nieformalne skupiające 1,5 tysiąca członków.