• UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W WIELKICH BAŁÓWKACH:
    REMONT I ADAPTACJA DWÓCH BUDYNKÓW PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ;
    W CAL ZNAJDĄ SIĘ ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONE SALE DYDAKTYCZNE, PRACOWNIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, POKOJE DO SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH, SALA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH, SZATNIE, BIURA, ZAPLECZE SANITARNE
  • ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH
  • ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP: 8 SAMOCHODÓW, W TYM 4 NOWE, 4 UŻYWANE I QUAD
  • INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ DNI GMINY KURZĘTNIK I EXPOM S.A., DOŻYNKI GMINNE I REGIONALNY FESTIWAL KLUSEK I MAKARONU, GMINNY LETNI TURNIEJ WSI