Zdrowie jest najpierwszym darem…(Platon)

taki pogląd na ludzką egzystencję mieli już starożytni, a od czasów antycznego filozofa nic się nie zmieniło w hierarchizacji wartości człowieka.

W pełni podzielam słuszność tego poglądu, dlatego moje poczynania ukierunkowane są na działalność prozdrowotną. Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, komponent lokalnego programu „Zdrowa Gmina”. Sport ma służyć doskonaleniu człowieka – zarówno jego sprawności fizycznej, jak i budowaniu szlachetnej osobowości. Sport uczy postaw, jest aktywną formą wypoczynku, rekreacji, rozbudza pasje, skutecznie wpływając na rozwój. Sport jest integralnym komponentem prozdrowotnej polityki publicznej. W swoich działaniach promuję zdrowie, wprowadzam szereg działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji. Dbam o profilaktykę prozdrowotną, realizując między innymi lokalny program „Zdrowa Gmina”, z założeń którego wynikają:

  • Zainicjowanie ogólnopolskich biegów „Kogucia Dycha”,
  • letnie i zimowe igrzyska wsi,
  • Klub Sportowy Zamek- Expom Kurzętnik, w którym propagowane są dyscypliny: kick-boxing, sporty siłowe, boks, lekkoatletyka, piłka nożna,
  • kompleks boisk „Orlik” w Kurzętniku i Marzęcicach,
  • ścieżka pieszo-rowerowa Kurzętnik- Kaługa,
  • plac rekreacyjno- sportowy Outdoor- Fitness,
  • boiska sportowe w poszczególnych wsiach,
  • boisko lekkoatletyczne w Tereszewie,
  • realizacja prozdrowotnego programu jako jeden z czterech samorządów Warmii i Mazur – „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w gminie Kurzętnik na lata 2014-2016”, zakłada on szczepienie blisko 400 dzieci w wieku czterech lat i uchronienie ich przed skutkami chorób wywołanych pneumokokami.