Jedną z najważniejszych wartości są ludzie- mieszkańcy tej gminy, którzy inspirują mnie do działania, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. Dialog to budowanie wzajemności…

słowa księdza profesora Józefa Tischnera obrazują mój pogląd na wzajemną komunikację. Dlatego zachęcam do  współuczestnictwa, współdecydowania i współodpowiedzialności. Jestem zwolennikiem partycypacji w zarządzaniu lokalnym.

Kreatywny dialog, harmonizacja i wspólna realizacja zadań są podstawowymi metodami mojego działania i jednocześnie budowania kapitału społecznego. Mieszkańcy gminy Kurzętnik potrzebują wizji, wyraźnego kierunku, w którym gmina powinna podążać. Wspólnie go określamy, rozmawiając, wybudzając tym samym inicjatywy oddolne i realizując dalekosiężne wizje. Wynikiem tychże działań są wypracowane standardy oraz ich efekty.

  • Gmina Kurzętnik liderem w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, pionierem w pozyskiwaniu przedsiębiorców i ich wspieraniu,
  • tworzenie nowych miejsc pracy, minimalizacja bezrobocia,
  • konsekwentna polityka mieszkaniowa umożliwiająca osiedlanie się młodym pokoleniom w naszej gminie,
  • fundusze sołeckie jako element wieloletniej polityki gospodarowania poszczególnych sołectw.