• WYMIANA OŚWIETLENIA W SZKOLE W MARZĘCICACH I BRZOZIU LUBAWSKIM. POZOSTAŁE SZKOŁY W LATACH 2019 – 2020.
  • ZMODERNIZOWANIE SYSTEMU OGRZEWANIA NA ENERGOOSZCZĘDNE I OCIEPLENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  • ZAŁOŻENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA WSZYSTKICH SZKOŁACH, BUDYNKU GOPS I URZĘDU GMINY
  • SYSTEMATYCZNA WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE CAŁEJ GMINY KURZĘTNIK