mapa_gminaGmina Kurzętnik jest gminą wiejską znajdującą się od 1998 roku w obrębie województwa warmińsko – mazurskiego (w latach 1975 – 1998 administracyjnie należała do województwa toruńskiego). Historia gminy, jak i samej miejscowości, jest niezwykle bogata, obfitująca w liczne wydarzenia rozgrywające się na płaszczyźnie historyczno – politycznej.

Kurzętnik, siedziba gminy, od XIV wieku do 1905 roku posiadał nawet prawa miejskie. Właśnie z XIV wieku pochodzą herb i pierwsza znana pieczęć Kurzętnika (przedstawiają wizerunek koguta). Na kartach historii miasta zapisało się szereg rozmaitych, odciskających swe piętno wydarzeń,   do których między innymi należały: terytorialna przynależność do zakonu krzyżackiego, zniszczenie podczas potopu szwedzkiego, wcielenie do Prus po I rozbiorze Polski (germanizacja mieszkańców), utracenie praw miejskich oraz ponowne wcielenie w granice Polski. Podczas II wojny światowej na terenie gminy znajdował się obóz Stutthofu. Z pokG0015490olenia na pokolenie, aż do dziś, mieszkańcy przekazują potomnym historie zwyczajnych, nieznanych na szerszą skalę bohaterów – rolników ratujących prześladowanych przez Niemców Żydów.

 

W chwili obecnej powierzchnia gminy wynosi 149,9 km2, a na jej obszarze funkcjonuje 19 sołectw: Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Kamionka, Kąciki, Krzemieniewo, Kurzętnik I, Kurzętnik II, Lipowiec, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice, Wielkie Bałówki. Obszar gminy zamieszkuje 9.133 mieszkańców (2013r). Gmina ta o typowo rolniczym charakterze zajmuje południową część powiatu Nowe Miasto Lubawskie, a tym samym wschodni kraniec Pojezierza Brodnickiego. Na atrakcyjność miejscowości należących do gminy Kurzętnik ma niewątpliwie wpływ położenie geograficzne. Gmina Kurzętnik może także poszczycić się zabytkami architektonicznymi, do których należą: kościół gotycIMG_6941ki w Kurzętniku (z XIV wieku; przebudowany w II połowie XVII wieku), kościół barokowy w Mikołajkach (z 1780 roku), ruiny zamku krzyżackiego   w Kurzętniku (XIII wiek), historyczny zespół budynków wokół rynku w Kurzętniku.

Gmina Kurzętnik to gmina:

  • konkurencyjna gospodarczo,
  • nowocześnie zarządzana,
  • wykorzystująca innowacyjne technologie i bogaty potencjał inwestycyjny,
  • stwarzająca przedsiębiorcom komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
  • atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów, turystów i przyjazna środowisku przyrodniczemu.