forumsamorzadowe

Jestem zwolennikiem partycypacji

Wojciech Dereszewski Wójtem Roku 2013 r.