Strona główna

Strona główna

Wrzesień 2016

Ekspert w panelu Nowoczesna Edukacja

W dniach 20-21 września w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbyło się Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus. To wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw wyzwaniom współczesności, skierowana do samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów i firm oferujących inteligentne usługi i produkty. […]

Ankieta Kurzętnik – Mieszkanie +

Szanowni Państwo, Gmina Kurzętnik planuje realizację  programu społecznego pt. „Kurzętnik – Mieszkanie +”. Program jest skierowany do osób i rodzin o umiarkowanych dochodach i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. W ramach I etapu inwestycji (2017-2018) Gmina Kurzętnik planuje wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych (łącznie 64 mieszkania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. […]

Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

We wtorkowe popołudnie na świetlicy wiejskiej w Marzęcicach podpisano umowy z wykonawcami na przebudowy dróg gminnych: Kurzętnik- Marzęcice wraz z ul. Poprzeczną i Południową, a także na przebudowę drogi gminnej Kurzętnik- Krzemieniewo. Prace drogowe wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy, natomiast budową nowoczesnego oświetlenia LED na ulicach Poprzeczna i Południowa w miejscowości Marzęcice zajmie się firma Elektro z Brodnicy.

Święto Plonów w Wawrowicach

W dniu wczorajszym w miejscowości Wawrowice odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne oraz III Regionalny Festiwal Klusek i Makaronu.

Dożynki Gminno-Parafialne w Wawrowicach

Czerwiec 2016

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

W minioną środę w Brzoziu Lubawskim odbyła się uroczysta sesja oświatowa, podczas której nagrodzono 147 uczniów m.in. za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe za drugie półrocze roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie odebrali stypendium w wysokości od 80 złotych do 170 złotych miesięcznie oraz jednorazowo 300 złotych i 500 złotych w zależności od uzyskanych wyników. Na ten cel Gmina Kurzętnik przeznaczyła z budżetu kwotę 75 200 złotych. Łącznie od roku 2012 uhonorowano 1137 stypendystów na łączną kwotę 540 400 zł. […]

Dobrze wykorzystaj „500+” – działki za pół ceny

Maj 2016

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kurzętniku

Dnia 28. maja 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kurzętniku. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Wojciech Dereszewski podziękował ustępującym prezesom OSP. Podziękowania otrzymali prezes OSP Wielkie Bałówki Leonard Lendziński oraz prezes OSP Nielbark Remigiusz Kamiński.

Edukacja przez szachy w szkole

Szkoły Gminy Kurzętnik przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego o nazwie ,,Edukacja przez szachy w szkole”. Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie jest poprawa wyników nauczania wszystkich pozostałych przedmiotów szkolnych oraz rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. W ramach tego projektu nauczyciele naszych szkół ukończyli kurs, który odbywał się w dniach 9- 28 kwietnia 2016 r. i wzięło w nim udział 27 uczestników Nauczyciele otrzymali certyfikat kursu z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, umożliwiający prowadzenie zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. […]

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Kwiecień 2016

Styczeń 2016

Grudzień 2015

Podsumowanie roku 2015 w Gminie Kurzętnik

Sesja Budżetowa

W dniu wczorajszym odbyła się Sesja Rady Gminy Kurzętnik, w trakcie której radni uchwalili budżet Gminy Kurzętnik na rok 2016 . Dochody budżetu zaplanowano  w wysokości 32 611 828, 46 zł . Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczy 5 748 607, 38 zł. Wiele przedsięwzięć będzie realizowanych w ramach funduszy sołeckich, które z powodzeniem funkcjonują od kilku lat w Gminie Kurzętnik. Na ten cel wyodrębniono w budżecie Gminy kwotę 373 058, 74 zł . […]

Listopad 2015

Gmina Kurzętnik Liderem Przedsiębiorczości 2015

Podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jaki odbył się w dniach 5-6 listopada w Łodzi, Gmina Kurzętnik otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Nagrodę w postaci statuetki odebrał wójt gminy Wojciech Dereszewski. Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania. Laureatami mogą zostać samorządy, instytucje i firmy, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej i pozyskują fundusze unijne na inwestycje, a następnie sprawnie je realizują nie zapominające o potrzebach swoich mieszkańców. […]