Strona główna

Strona główna

Czerwiec 2015

Przedsiębiorczość gospodarcza, a rozwój lokalny

W dniach 29-30 kwietnia 2015 r. w Nielbarku z inicjatywy Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego i Profesor Renaty Marks-Bielskiej odbyła się Konferencja Naukowo-PraktycznaPrzedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny. Wydarzenie to umożliwiło wymianę poglądów naukowych oraz rozwiązań praktycznych w zakresie doskonalenia współpracy pomiędzy kierującymi jednostkami samorządu terytorialnego a lokalnym biznesem. Organizatorzy starali się wyjść naprzeciw aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami, m.in. w aspekcie współpracy dającej wymierne efekty obu stronom. […]

Zielona Energia w Gminie Kurzętnik

W ramach popularyzacji wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim 16. kwietnia 2015r. zorganizowano Gminny Konkurs Wiedzy o OZE, w którym uczestniczyli uczniowie szkół gminy Kurzętnik. Inicjatywa jest kontynuacją przedsięwzięć podejmowanych przez lokalny samorząd promujących informacje o OZE. […]

Kwiecień 2015

Promocja szkolnictwa zawodowego i pomocy uczniom w wyborze zawodu

Dnia 14 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie poświęcone promocji szkolnictwa zawodowego i pomocy uczniom w wyborze zawodu. W spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe uczestniczyła Pani Grażyna Przasnyska- Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty. Podczas spotkania omówiono tematy: „ Rola gimnazjum w wyborze zawodu”, „doradztwo zawodowe” oraz „Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi”. […]

Monika w gronie stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17 kwietnia 2015 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył stypendia artystom z Warmii i Mazur. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Spośród 70 złożonych wniosków Kapituła wyłoniła 14 najciekawszych projektów. […]

Salon Samorządowy w Nowym Mieście Lubawskim

W poniedziałek 13 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski uczestniczył w spotkaniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn ze starostami, burmistrzami i wójtami z Warmii i Mazur . Spotkanie zwane „Salonem Samorządowym”. zostało zorganizowane z inicjatywy posłanki Urszuli Pasławskiej wraz z Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta. […]

Spotkanie z Kandydatem PSL na Prezydenta RP Adamem Jarubasem

W poniedziałek 13 kwietnia w sali widowiskowej kina „ Harmonia” w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie wyborcze z kandydatem PSL na Prezydenta RP Adamem Jarubasem. Przy stole dyskusyjnym wraz z kandydatem na Prezydenta RP zasiadał również szef nowomiejskiego PSL Zbigniew Ziejewski oraz Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz zainteresowani mieszkańcy powiatu nowomiejskiego. Przed spotkaniem Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego odwiedził również Targi Pracy w nowomiejskim Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida. […]

Życzenia Wielkanocne

   

Luty 2015

Sesja oświatowa z udziałem Wiceministra Edukacji Narodowej

W dniu 30.01.2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Kurzętnik, podczas której wręczono uczniom z terenu Gminy Kurzętnik stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. W gronie wyróżnionych znalazło się 118 stypendystów. […]

Wizyta w Sejmie

22. stycznia 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  Priorytetami były rozmowy na temat polityki lokalnej samorządów. Dyskutowano także o wyzwaniach w nowej perspektywie finansowania w latach 2014-220. […]

Styczeń 2015

Grudzień 2014

Listopad 2014

Październik 2014